X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
USD

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası

- Bu gizlilik politikası Trlan.com - Trlan.com.tr URL'si ve bu URL'in tüm alt bölümlerinde geçerlidir.

- Trlan.com site ziyaretçilerinin bilgisayarlarına cookie (çerez) bırakabilir, bu çerezler yalnız Trlan.com - Trlan.com.tr domaini üzerinden okunabilir ve sadece siteye ait istatistiki bilgileri derlemek için kullanılır; hiç bir şekilde ziyaretçinin site dışı aktivitelerini izlemek veya diğer amaçlar için kullanılmaz.

- Trlan.com'da üye firmaların yayınlanması için bildirmiş olduğu adres, telefon, teknik destek email adresi gibi bilgiler ilgili sayfalarda yayınlanır; ancak üye firmaların şifre, e-posta adresi,kredi kart numarasi gibi kisisel bilgileri, ilgili üyenin onayı olmadan, kesinlikle baska yerde yayınlanamaz, üçüncü şahıslara iletilemez veya herhangi bir amaçla kullanılamaz.

- Trlan.com üye firmaların sisteme giriş için kullandıkları bilgisayara çerez bırakabilir. Çerez ve içersindeki bilgiler yalnızca üyenin ilerki gelişlerinde hatırlanması ve ona uygun içerik sunulması için kullanılır.

- Siteye ait adli makamlar tarafından resmi bir istek olmadığı sürece, üyelerine ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslara vermeyecegini taahhüt eder. Sitenin bulunduğu teknik ortamlar çesitli teknolojik yazılımlarla korunmakla birlikte site güvenliği internet ve bilgisayar güvenliğiyle sınırlıdır.

- TRLAN, müşterilerinden gelen ve geri dönülmez zararlar oluşturabilecek taleplerinde müşteri onayı ister. Bu onay sorumlu email adresi tarafından veya üye girişi yapılarak bilet sistemi üzerinden yazılı iletilmelidir.

- Müşteri tarafından sorumlu email adresi kullanılmıyor ise, müşteri TRLAN'ı konuyu belirten ve içerisinde kimlik fotokopisinin bulunduğu bir dilekçe ile bilgilendirerek, sorumlu email adresinin güncellenmesini talep edebilir.

- Bu sayfada yer alan güvenlik bilgileri TRLAN Sistemleri tarafından güncellenebilir. Lütfen bu bilgileri periyodik olarak kontrol ediniz.

MADDELER

Barındırma Hizmetleri : Barındırma hizmetlerimiz her türlü alan ("domain") kayıt işlemlerini, web sayfalarınız için gerekli barındırma hizmetlerini ("Linux & Windows hosting") ve sunucu kiralama hizmetlerini kapsamaktadır.

E-Ticaret Çözümleri : İş aktivitelerinizi Internet üzerine taşıyacak her türlü bilgi ve iletişim teknolojilerini sanal dünyada gerçekleştirecek projelerin yapılmasıdır, elektronik güvenli para transferi ve ödeme kanallarının yapılandırılması da çözümlerimiz arasında yer almaktadır.

Yazılım Çözümleri : İş süreçlerinizi elektronik ortamda daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlayacak web tabanlı bilgisayar yazılım çözümlerimizdir. Kullandığımız teknolojiler PHP, ASP, .NET, JAVA ve veritabanı uygulamaları üzerine konumlandırılmıştır.

Dinamik İçerik Çözümleri : Dinamik içerik çözümlerimiz ile sayfalarınız için gerekli olan ya da ihtiyaç duyduğunuz her türlü flash, activex ve ajax bileşenlerinin oluşturulması ve bu bileşenlerin web sayfalarınıza adaptasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca sitenizin arama makineleri için gerekli optimizasyonunun yapılması ve arama makinelerine kaydı da sunduğumuz çözümler arasındadır.

Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri : Web sayfalarınız ve web tabanlı platformlarınızın dış kaynak yönetim modeli ile uzaktan ya da bir fiil yerinde her türlü destek ve bakım hizmetlerinin çözüm olarak sunulmasıdır. Firmamızın verdiği her türlü hizmet, Servis Seviyesi Garanti ("SLA: Service Level Aggrement") kapsamındadır.

------------------------------------------------------------------------

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLDİRİM VE ONAY İŞLEMİ

Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlükleri, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenmiştir.


Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

1. Bildirim Amacı ve Trlan’nın Sorumluluğu ve Sorumluluk Kapsamı :

Şirketimiz Trlan, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü nedeniyle aşağıdaki açıklamalarla müşterilerimize ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilere bilgilendirme yapmaktadır. Trlan iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bildirim ve Onay İşlemi metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. Alınan Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Paylaşılması :

Alınan kişisel veriler şu amaçlarla kullanılmaktadır :
• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereği akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili olarak iletişime geçebilmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Resmi mercilerce ve yasalarda belirtilen yollarla talep edilmesi halinde mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,
• Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek amacıyla, ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları duyurabilmek,
• Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri eğilim analizlerinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, yeni hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, problem çözümleme ölçümlerini gerçekleştirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek
Alınan kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve onay alınmaksızın kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu olmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile yasalarda belirtilen şekilde talep edilmesi halinde kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
Kişisel verilerin, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağı kurum kuruluşlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle (BKM), anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, www.Trlan.com web sitesinde toplanan veriler ve mobil uygulamalarda toplanan veriler kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Trlan tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bildirim ve Onay İşlemi’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız :

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri ;
a. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.Trlan.com adresinde yer alan iletişim formları ile, info@Trlan.com email adresine veya www.Trlan.com.tr web sitemizde yer alan iletişim adresimize posta yoluyla 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Trlan, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Trlan’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret ve masraf giderlerini talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi info@trlan.com email adresinden dilediğiniz zaman bize iletebilirsiniz.


IYZICO ALT YAPISI KULLANIR
Top